Vores fjernvarmeløsninger understøtter din forsyningssikkerhed

Vores faglige kompetencer inden for fjernvarmeanlæg spænder bredt. Fra etablering af kraftvarmeværker til konvertering og udskiftning af fjernvarmeledninger samt installation af varmevekslere – og meget mere.

fjernvarmeinstallation

Fjernvarme

Brøndum Grønlands faglige kompetencer inden for fjernvarmeanlæg spænder bredt  – fra etablering af kraftvarmeværker, store veksler- og pumpestationer til transmissionsledninger, konvertering og udskiftning af fjernvarmeledninger, installation af varmevekslere og komplette rørinstallationer til industrien og det liberale erhverv. 

Vi etablerer geotermiske anlæg med anvendelse af undergrundens varme vand i fjernvarmeproduktion, som har store miljømæssige reduktioner i CO2-udledninger til følge. Vi udfører arbejde i alle rørstørrelser og godstykkelser og installerer i lavtemperatur og hedtvandsanlæg med tryktrin PN10, 16, 25 og PN40.

Vi foretager løbende vedligeholdelse, reparation, udskiftning samt udvidelser på distributionsnettet

Løbende vedligeholdelse, reparationer, udskiftning samt udvidelser på distributionsnettet er en naturlig del af værkernes forsyningssikkerhed. Brøndum har ansvaret for vedligeholdelse i flere storbyer, hvor styringskompetence og tidsplaner er vigtige elementer i forbindelse med udførelsen.

Myndighederne har defineret en række kriterier for denne type arbejde for at sikre en professionel kvalitet. Vores faglærte medarbejdere har de påkrævede autorisationer, kvalifikationer og svejsecertifikater i tig-, elektrode- og autogensvejsning til at opfylde myndighedernes krav.

Lars Trankjær
Adm. Direktør

Lars Trankjær
Tlf. +299 27 41 46

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os – vi ser frem til at høre fra dig.

Vi tilbyder

Jagtvej 38, Postboks 72
3900 Nuuk

Telefon

CVR. nr.

44 36 72 46

Copyright © 2024. Webdesign af seemore.dk.