Project info

  • Ventilation, VVS
  • Direktoratet for Sundhed, Grønland

  • 2010-2012

  • Rambøll A/S

  • kr. 17,2 mio.

  • 4.000 m²

Udbygning af Dronning Ingrids Hospitals akutcenter i Nuuk

De gamle bygninger, som oprindeligt var en sanatorium for lungesygdommer bliver renoveret og udvidet, således bliver sygehusets sygehusets døgnfunktion også udvidet.

Dermed bliver de gamle bygninger, som oprindeligt var et sanatorium for lungesygdomme fra 1953, fremtidssikret.

Hospitalet får en ny måde at organisere modtagelsen af akutte patienter på med et akutcenter, som omfatter skadestuer, neonatalafdeling, operationsafdeling og opvågning.

Akutcentret rummer desuden sterilcentral, intensiv og diagnostiske sengepladser, der sikrer hurtig diagnose og behandlingsplan samt personalefaciliteter.

Brøndum udfører installation af VVS, herunder spildevand, gulvafløb, koldt- og varmtvand samt sanitet. Varmeinstallationer, som omfatter fjernvarme, varmeveksleranlæg, blandesløjfer, rør for ventilationsvarmeflader, radiatorer og rør.

Desuden installerer Brøndum ventilationnsanlæg (VE01-VE12) og udsugning (U1 – U9). Medicinske luftarter, som omfatter installationer for ilt, vakuum, medicinsk trykluft, lattergas, hovedforsyning og i de enkelte rum samt analyse af gassen.

Dertil kommer teknisk isolering, CTS-anlæg, kloakarbejde.

Anvendte faggrupper