Project info

  • Køl, Ventilation, VVS
  • Nukissiorfiit A/S

  • 2011-2012

  • P.A. Pedersen A/S

  • kr. 3,4 mio.

  • Nukissiorfiit A/S

Udvidelse af anlæg med nyt dieselaggregat og tilhørende installationer

Aasiaat kraftvarmeværk udvider anlægget med nyt dieselaggregat og tilhørende installationer.

Nukissiorfiit, som er Grønlands energiforsyningsselskab, idriftsætter oprindeligt i 1991 kraftvarmeværket i Aasiaat som aflastning for det gamle elværk.

I kraftvarmeværket opstilles et dieselaggregat i fabrikat MAN B&W Diesel type 6S35PS med en elektrisk ydelse på 2146 kW. Aggregatet har siden idriftsættelsen haft en driftstid på ca. 89.500 timer eller knap 5.000 timer pr. år.

Stigning i maksimalbelastningen og en nødvendig begrænsning af drifts-tiden på de øvrige aggregater medfører, at Brøndum i 2007 installerer og idriftsætter yderligere et aggregat (MG6) i fabrikat MAN Diesel type 9 L21/31 med en elektrisk ydelse på 1840 kW. Siden idriftsættelsen i 2007 har MG6 haft en driftstid på ca. 10.000 timer svarende til ca. 5.000 timer pr. år.

Brøndum udvider det eksisterende anlæg med nyt dieselaggregat, MG7. Dertil installerer Brøndum tilhørende hjælpeudstyr, herunder brændselsoliesystem med installation af dagtankarrangement, smøreolieudstyr, startluftssystem.

Desuden installerer Brøndum ventilation i maskinsal og restvarmesystem samt udfører isoleringsarbejder.

Anvendte faggrupper