Project info

  • Ventilation, VVS
  • Grønlands Selvstyre

  • 2012-2013

  • Rambøll Grønland A/S

  • kr. 2,8 mio.

  • 1.000 m²

I boligområdet Akia i Sisimiut opføres et nybyggeri af 9 andelsboliger til andelsforeningen Nattoralinnguaq

Nattoralinnguaq andelsforening opfører et nybyggeri med 9 andelboliger i boligområdet Akia i Sisimiut.

Principperne for opførelse af bebyggelsen i Akia-området bygger på at bevare og understrege delområdets styrke – landskabet og udsigten, samt sikre en varieret boligbebyggelse, der tilgodeser flest mulige borgers behov.

Der er tre forskellige principper for bebyggelsen som skal understrege de tre landskabstypologier; “Kanten”, ”Fladen” og ”Fjeldtoppene”

Bebyggelsen på KANTEN skal markerer kanten i fjeldene og til afgrund, mens bebyggelsen på FLADEN skal ligge difus og flimrende som kontrast. Bebyggelsen på FJELDTOPPENE, skal afspejle fjeldtoppe og hæve sig over den øvrige bebyggelse som noget særligt.

Brøndum udfører installation af kloak i terræn, spildevandsinstallation, brugsvandsinstallation, installation af varmeanlæg, installation af kedel og pumper i fyrrum samt installation af olietank og skorsten.

Desuden er hovedmåler installeret i fyrrum, vand- og varmemålere i teknikskab samt installation af pulverslukkere.

Anvendte faggrupper