Project info

  • Varme, Ventilation, VVS
  • Bygningsstyrelsen

  • 2013-2014

  • Grontmij A/S

  • kr. 3,6 mio.

  • 1.500 m²

Energirenoveringen af Nuuk politistation består både i at opdatere klimaskal, bygningsdele og tekniske installationer

Nuuk Politistationer gennemgår gennemgribende energirenovering på klimaskal, bygningsdele og tekniske installationer.

Politistationen i Nuuk er opført i starten af 1970’erne, og både bygningsdele og tekniske installationer er generelt nedslidte og energimæssig utidssvarende.

Energirenoveringen af Nuuk politistation består derfor i både at opdatere klimaskal, bygningsdele og tekniske installationer.

ETAPE 1:

Etapen består af en energioptimering af bygningen generelt samt en renovering af det eksisterende detentionsområde.

Brøndum installerer afløb, varmeanlæg, brugsvand og sanitet, ventilation samt teknisk isolering.

ETAPE 2:

Etapen består af en tilbygning på 250 m² i to etager samt en ombygning og renovering af de eksisterende bygninger.

Brøndum installerer og leverer VVS, ventilation, blik og smedearbejde – herunder blik, ståltrapper og ramper, varmeanlæg, brugsvandsanlæg, sanitet, afløbsanlæg, ventilationsanlæg samt teknisk isolering.

Anvendte faggrupper