Project info

  • Ventilation, VVS
  • Qeqqata Kommune

  • 2012-2014

  • Rambøll Grønland A/S

  • kr. 12 mio.

  • 5.500 m²

Sammenhæng mellem arkitektur og bygningsform på Atuarfia skole i Sisimiut

Minngortunnguup Atuarfia skole tilbygger og ombygger efter funktionelle og arkitektoniske principper.

I ombygning og tilbygning af Minngortunnguup Atuarfia skole i Sisimiut er de funktionelle og arkitektoniske principper kommet til udtryk ved at skabe en mere sammenhængende bygningsform på grundens naturlige form.

Skoletorv, gymnastiksal samt servicecenter bliver placeret som hjertet i skolekomplekset.

Hertil knytter sig klasseafsnit, faglokaler, administration og lærerfaciliteter, således lærere og elever opnår en klar rumlighed med korte gangafstande til de omkringliggende funktioner, hvor centralrummet i videst mulig omfang benyttes som adgangsareal til funktionslokaler. Disse lokaler dækker musik/drama, sløj/værksted, håndarbejde og gymnastiksal med omklædning.

Grundens naturlige variation afspejles i bygningens udvendige form som fra hovedindgangen i en glidende bevægelse løfter sig op over terrænet, og afsluttes mod de nye legearealer mod øst.

Brøndum udfører installation af kloak i terræn, spildevandsinstallation, brugsvandsinstallation, installation af varmeanlæg, installation af kedel og pumper i fyrrum samt installation af olietank og skorsten. Desuden er hovedmåler installeret i fyrrum, vand- og varmemålere i teknikskab samt installation af pulverslukkere.

Malerentreprisen omfatter malerbehandling af ind- og udvendigt træværk, vægge og gipslofter.

Anvendte faggrupper