Project info

  • Fjernvarme, Køl, Ventilation, VVS
  • Nukissiorfiit A/S

  • 2011-2012

  • JPH Energi A/S

  • kr. 20 mio.

  • 880 m²

Etablering af nyt kraftvarmeværksbygning i det østlige del af Maniitsoq

Maniitsoq kraftvarmeværk bygger nyt kraftvarmeproducerende anlæg i den østlige del af byen.

Bygningen består af maskinsal, rum for tekniske installationer, værksted samt en administrationsdel med tilhørende personalefaciliteter. Uden for bygningen etableres en ny tankgård, bestående af 2 stk. 45.000 liters dieselolie lagertanke samt et tøndeoplag til opbevaring af smøreolie.

I forbindelse med indbygning af 3 nye generatorsæt udfører Brøndum de maskinelle installationer herunder røggassystem, røggasvekslere, levering og installation af skorsten, brændselsoliesystem og smøreoliesystem.

Desuden installerer Brøndum HT- og LT-kølevandssystem, fjernvarme- og restvarmesystem, LT-restvarmesystem, startluftsystem, arbejds- manøvre- og sodblæsningssystem samt nødgenerator.

Dertil kommer ventilationsanlæg, saltvandssystem, brandslukningsanlæg, tankgård, traverskran, centralstøvsugeranlæg samt teknisk isolering.

Anvendte faggrupper