Project info

  • Ventilation, VVS
  • Nukissiorfiit

  • 2010

  • P.A. Pedersen A/S

  • kr. 6,2 mio.

  • Nukissiorfiit A/S

Ilulissat kraftvarmeværk udvider anlægget med nyt dieselaggregat og tilhørende installationer

Nukissiorfiit udvider anlæg på Ilulissat Kraftvarmeværk for at tilgodese forbrugsstigning og forbedre forsyningssikkerhed.

Nukissiorfiit, som er Grønlands energiforsyningsselskab, idriftsætter i 1992 kraftvarmeværket i Ilulissat som aflastning for det gamle elværk.

I kraftvarmeværket er opstillet et dieselaggregat i fabrikat MAN B&W Diesel type 9S35PS med en elektrisk ydelse på 3,2 MW. Aggregatet har siden idriftsættelsen haft en driftstid på ca. 109.000 timer eller godt 6.800 timer pr. år. Til at supplere kraftvarmeværket er i det kombinerede spidslast- og reserveelværk opstillet fem dieselaggregater, fire aggregater i fabrikat B&W type 826MTBS-40 samt ét aggregat i fabrikat B&W type 9L 28/32, i alt med en samlet elektrisk ydelse på ca. 5.590 kW.

Til at imødekomme en forbrugsstigning samt en stigning i maksimalbelastningen og en samtidig forbedring af forsyningssikkerheden bliver yderligere et aggregat i kraftvarmeværket installeret. Aggregatet er et dieselaggregat af fabrikat MAN Diesel type V28/32S med en elektrisk ydeevne på 4.103 KW.

Brøndum udvider det eksisterende anlæg med nyt dieselaggregat. Dertil installerer Brøndum tilhørende systemer, herunder smøreoliesystem, luftssystem, forbrændingsluftssystem, kølevandssystem, brændselsoliesystem.

Desuden installerer Brøndum ventilation i maskinsal og restvarmesystem samt udfører isoleringsarbejde.

Anvendte faggrupper